UPS Sistemleri

Şebekeden gelen elektrik zaman zaman dalgalanmalar ve kesintiler yaşar. UPS sistemleri bağlı olduğu cihazları olası zararlardan koruyup stabil enerji sağlar.

Aküler

Elektrik enerjisini depolayıp gerektiğinde tekrar kullanım imkanı sağlayan ürünlerdir.