Hoparlör

Elektriksel sinyalleri ses sinyallerine çeviren devre elemanlarına “hoparlör” denir. Hoparlörler elektrik sinyalini insanların duyabileceği ses sinyallerine çevirir.

Mikrofon

Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakustik bir cihazdır. Mikrofon ses dalgalarına göre sinyal gerilimi verdiğinden hoparlörü tamamlayan bir unsurdur.

Amplifikatör

Amplifikatör veya yükselteç, elektronik sinyalleri arttırmak için kullanılan elektronik cihazlardır. Amplifikatörler bu işlemi bir güç sağlayacısından alıp bu çıkış sinyallerinin şeklini eşleştirerek yaparlar. Amplifikatör güç sağlayıcısından aldığı sinyalleri düzenler.

Acil Anons

Acil anons sistemleri, büyük kitlelere acil durum anonslarının yapılması ve çok sayıda kişiye önceden kaydedilmiş mesajların iletilmesini sağlar. Sistem canlı veya kayıtlı sesi kurulu olduğu iç ve dış mekanlara iletir.

Sarf Malzemeler

Cihazların elektrik ve iletişim trafiğini sağlayan çeşitli ekipmanlardır.