Outsourcing Hizmetleri

Outsourcing (Dış kaynak kullanımı) hizmetleri, müşteri lokasyonlarında, müşterilere ait sistem, network ve diğer altyapılara yönelik olarak sunulan BT yönetim ve destek hizmetleridir.